Undervisningspriser

Enetimer (1/2 time) – pr 1. januar 2022

Instruktør Kinna/Sussi: 160,- + 25,- ved leje af elevhest

Træner (Mai-Britt) –  200 kr. v/egen hest og 225 kr. incl leje af elevhest    

Jan Søgaard – 350 kr. v/egen hest

Vibeke Degn Andersen – 410 kr

Christian Petersen – 325 kr. eller 200 hvis to deler en enetime

 I tilfælde af at FRK aflyser holdundervisningen reduceres prisen for juniorer med kr. 50,- og for seniorer med kr. 70,- pr. time

  • Der reduceres ikke for uge 8 og 42 samt juleferie og sommerferie (bortset fra juli måned, der er helt undervisningsfri)
  • Timer tabt pga helligdage, egen sygdom/ferie refunderes ikke – det samme gælder påbegyndte enetimer, eller enetimer, der aflyses med mindre end to dages varsel.
  • Holdaftaler kan opsiges til den 1. i en måned – med en måneds varsel – via mail frederikshavnrideklub@gmail.com
  • Hvis hest/pony er skadet, og holdpladsen ønskes bibeholdt, fortsættes opkrævning