Ordensregler

Som medlem af Frederikshavn Rideklub har du pligt til at sætte dig ind i de gældende ordens- og sikkerhedsregler.

Ordens- og sikkerhedsreglerne er gældende overalt på klubbens område og enhver af klubbens medlemmer er ansvarlig for, at ordensreglementet overholdes.

Kun medlemmer af klubben kan benytte faciliteterne.

Har du ikke din hest opstaldet på rideskolen, skal du have ridehuskort for at benytte faciliteterne.

Al færdsel på rideskolens område sker på eget ansvar. Børn der færdes på rideskolen, færdes på forældrenes ansvar. Der føres ikke opsyn med børnene udenfor undervisningstiden.

 Klubben henstiller til at forældre til børn, der færdes alene på rideskolen, aftaler indbyrdes med hinanden således, at der ikke er børn under 16 år, der rider eller har omgang med hestene, uden der er en voksen til stede på klubbens område

Bidrag til at omgangstonen på Frederikshavn Rideklub er hjælpsom, venlig og positiv overfor heste såvel som mennesker.

Åbningstiden er 07.00 – 22.00. Husk at slukke lyset og lukke dørene.

Det er kun stedets ansatte undervisere, der må undervise i Frederikshavn Rideklub. Enhver form for erhvervsmæssig ridning må ikke finde sted.

Hestene må max. være 4 timer på løbefold og der er foldskift mellem kl. 12.00 og 12.30 i weekenderne. Sygefold bruges kun efter aftale med personalet.

Trailerparkering skal ske på den gamle springbane, ikke på parkeringspladsen.

Ryd op efter dig, både i rytterstuen, i omklædningsrummene og i stalden. Husk at feje vandspiltov, solarium og staldgang efter dig.

Cafeteriets faciliteter må gerne benyttes udenfor Kæphestens åbningstid, (det bagerste køkken kun efter aftale med Kæphesten). Man rydder naturligvis op efter sig selv. Faciliteterne må i øvrigt ikke benyttes til opbevaring/tørring af dækkener mv.

Der skal samles hestepærer i ridehallerne umiddelbart efter ridning.

Anvisninger fra personalet skal altid følges ubetinget.

Rideklubbens berider og formand er om nødvendigt bemyndiget til at dispensere fra ordensreglerne i form af tilladelser eller forbud.