Bestyrelse & Udvalg

FRK ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling, som finder sted i første kvartal. Bestyrelsen er sammensat af et forretningsudvalg og et antal udvalgsformænd. Der afholdes årligt to ryttermøder, hvor bestyrelsen informerer om sæsonplaner, nyheder og evt. ændringer m.m. Derudover afholdes der møder, når rytterne indgiver ønske herom. Se funktionsbeskrivelse for bestyrelse og udvalg her 

Bestyrelsen består af: 

 Formand:
Anne Pedersen
Mobil 61715324
E-mail: fam.pedersen@kabelmail.dk
 Næstformand:
Jannie Sommer
Mobil 40544528
E-mail: janniesommer28@gmail.com 
 Sekretær:
Hanne Wæhrens
Mobil
E-mail hwahrens@outlook.dk
 Kasserer:
Birgit Hermansen
Mobil 30245742
E-mail: mihserv@gmail.com
 PR (Instagram mv) :
Christian Sørensen
Mobil 23368683
E-mail: emyice@hotmail.com
 Sportsudvalg:
Jannie Sommer
Mobil  40544528
E-mail: janniesommer28@gmail.com
 Ungdomsudvalg:
Clara Thomsen
Mobil 24823359
E-mail: claramthomsen@icloud.com
 Seniorudvalg:
 Etablissementsudvalg:
Tina Aalborg
Mobil 42156618
E-mail: tina.aalborg@hotmail.com
 Sponsor- og Fondsudvalg:
 Forældreudvalg:
Marianne Køpke Nielsen
Mobil 28909828
E-mail Mariannenielsen1980@gmail.com 
 Suppleanter:
Jakob Møller Petersen
Jesper Skougaard
 Støtteklubben Kæphesten:
Susanne Markfoed Skougaard
Mobil 27472437
E-mail sannemarkfoged@hotmail.com
 Distriktsrepræsentant: Jannie Sommer