Sikkerhedsregler

Klubbens faciliteter generelt

Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning

Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten

Ingen fastgør sig til hesten ved fx at vikle træktov rundt om hånden eller livet

Ingen fører en hest uden trense eller træktov

Ingen løber eller råber i nærheden af hesten

Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet

Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion

Ingen anvender sporer uhæmmet

Stald

Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn

Heste må ikke være løse på staldgangen

Heste må ikke stå med boksdøren åben

I pony- og elevhestestalden må 2 heste ikke passere hinanden på staldgangen

Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser, spåner m.v.

For at opholde sig alene i stalden, skal man have taget ryttermærke 1 eller have tilsvarende viden

Der må ikke være løse hunde i stalden.

Rygning i stalden er forbudt

Ridehus/baner

Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm

Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fat i bøjlenAlle under 18 år bærer sikkerhedsvest ved springning

For at ride uden undervisning, skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende hertil

Der må kun være ryttere, undervisere og evt. trækkere i ridehallen/banen

Der må ikke rides med musik eller andet i ørerne

Der henstilles til ikke at bruge mobiltelefon, når man sidder på hesten

Ved ind- og udtrækning åbnes og lukkes porten forsigtigt

Op- og afsidning sker på midten

For- og afskridtning sker på hovslaget, venstre volte en og en

Der rides altid venstre skulder mod venstre skulder

Det er ikke tilladt at stoppe på hovslag eller hjørner

Motionering af løse heste må kun ske i den lille ridehal og hesten skal være under opsyn

Longering er også  kun tilladt i den lille ridehal og på jordspringbanen.

Den lille ridehal er reserveret efter behov til longering og motionering af løse heste i weekender og helligdage kl. 9.00 – 11.00 og kl. 17.00 – 19.00.

Alle andre tidspunkter har ridning førsteret.

Springning er kun tilladt i undervisningstimerne eller efter aftale med underviserne.

Spring på cavalettis er dog tilladt, hvis der bare er en voksen til stede.

Løsspringning er muligt, hvis der er ledigt i den lille ridehal. Der skal være en voksen tilstede.

     Terræn

Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm

Alle rider med fodtøj beregnet til ridning

Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter

Vi henstiller til, at ingen under 18 år rider i terræn alene

Vi henstiller til, at rytteren altid medbringer en mobiltelefon

Lad altid nogen vide, at du er redet i terræn og hvornår du forventer at være tilbage

Fold

En person må kun føre en hest af gangen til og fra fold

Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og grimeskaft

Hesten trækkes ind på folden og vendes rundt, inden den slippes.

Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar

For at lukke heste ud eller hente dem på folden, skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende hertil

Der må ikke gives godbidder, når der er flere heste på folden, da dette kan give uro og farlige situationer.

Den der tager den næstsidste hest ind, tager også den sidste hest ind, både på fællesfold og løbefolde

Når ulykken sker, er det vigtigt, at du bevarer roen og overblikket:

Stands ulykken

Giv livreddende førstehjælp

Tilkald den nødvendige hjælp

Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet

Om nødvendigt ring 112

Ring egen læge 08.00 – 16.00

Ellers ring lægevagten 70 15 03 00

Falck-kasse finder du i cafeteriet