Staldregler

Fodring foretages af personale eller weekendvagter.

·         Grime/træktov og max ét dækken/tæppe hænges på bokslågen. Ingen spåner på gangen.

·         Efterlad aldrig en hest alene på staldgangen.

·         Rygning i stalden er forbudt.

·         Vandspiltovet og fejes efter brug, husk også at feje efter dig på staldgangen.

·         Stalden lukker kl. 22.00 hver aften. Husk at SLUKKE LYSET OG LUKKE DØRENE!!!