Ridehuskort

Man kan bestille ridehuskort på følgende måde:

Ridehuskontingent opkræves for 3 måneder:

1. kvartal (Januar, februar, marts md) Kr. 750,-

2. kvartal (April, maj, juni md) Kr. 750;-

3. kvartal (Juli, august, september md) Kr. 750,-

4. kvartal (Oktober, november, december md) Kr. 750,-

· Man kan ikke pga. ej udnyttet ridehuskontingent få overflyttet perioden til ny periode.

· Hvis man starter i en periode opkræves man for hele kvartalet, altså kr. 750,-

· Sørg for at tilmelde og afmelde i god tid. Sker via Medlemsportalen

· Hvis man ikke afmelder efter et kvartal opkræver kassereren automatisk for næste kvartal.

· Hvis man modtager undervisning på stedet + yderligere frit brug af ridehus, vil man blive opkrævet kr. 750,- kvartalsvis og opkrævningen af undervisning vil stadig ske månedsvis.

· Ridehuskort følger hesten/ponyen og er gældende på FRK’s indendørs- og udendørsbaner. Man må desuden gerne benytte staldgang til opsadling samt vandspiltov. Naturligvis under hensyntagen til de faste opstaldere.

· For at indløse ridehuskort skal man være medlem af Frederikshavn Rideklub.

· Brugere af ridehuskort bedes holde sig orienteret via hjemmeside og opslag i klubben mhs. halplaner, stævner, arrangementer osv.

Det er muligt at købe en enkelt prøvetræning i ridehuset for 50 kr. Sker via MobilePay 409000