Emner der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling 27/3-2019 kl. 19

Bestyrelsen gør opmærksom på klubbens vedtægters §11: