Virus/sygdom på FRK

Opdatering 15/4-2017

Vi har den glæde at meddele, at der ikke er kommet nye sygdomstilfælde i stalden, så vi dermed nu kan betragte FRK som ude af karantænen. 

Bestyrelsen har dog valgt den ekstra sikkerhedsforanstaltning, at vi ikke modtager nye opstaldere før 1. maj. 

Opdatering: 9/4-2017

Kommer der ikke nye sygdomstilfælde inden, er vi ifølge aftale med dyrlægen, ude af karantænen fra og med fredag den 14. april.

24/3-2017 Det trækker desværre ud med en endelig ophævelse af den karantæne som FRK har været ramt af siden starten af januar. Der er ikke kommet nye tilfælde af feberramte hest siden lørdag den 4. marts, men en enkelt hest har udviklet en byld, som også er analyseret uden at der kunne påvises tegn på kværke. Hesten er blevet behandlet med antibiotika og såret er helt, så lige nu er aftalen med dyrlægen at vi afventer tre uger fra nu af.

----------OPDATERING 7/3-2017

Desværre må vi meddele at klubben ikke bliver i stand til at afvikle stævnet 17-19. marts, da vi lørdag blev ramt af endnu et tilfælde af influenza i stalden. FRK bliver derfor tidligst åbnet i uge 12.

------------------

Opdatering 3/3-2017 vi har været i kontakt med dyrlægen, der også har meddelt at de er fortrøstningsfulde med hensyn til afholdelse af stævnet

Opdatering 2/3-2017 - Vi tror og håber på at det bliver muligt for os at afvikle stævnet 17-19. marts 2017. Vi har i øjeblikket en enkelt hest som er på pencillin, men ellers er alle hestene feberfrie og friske. Vi retter selvfølgelig henvendelse til dyrlægen, der skal komme og besigtige staldene i henhold til Rideforbundets reglement for Fællesbestemmelser:

11. SMITSOMME SYGDOMME

En stævneplads, som har været anbefalet lukket af en dyrlæge på grund af smitsom sygdom, kan tidligst afholde stævner 10 dage efter, at sidste hest/pony er raskmeldt, herunder feberfri, ophør af eventuelle næseflåd og indtørring af opbrudte lymfeknuder. Genåbningen af en stævneplads kan ske efter en dyrlæge har gennemgået besætningen og fundet den smittefri og meddelt skriftligt til Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulent, at stævnepladsen kan genåbnes.. Det er muligt, at afholde stævner på en stævneplads, hvor et særligt staldafsnit er lukket på grund af smitsom sygdom, hvis dyrlægen finder det ansvarligt. Staldafsnittet skal være isoleret og lukket for offentligheden. Dyrlægen skal skriftligt erklære til Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulent, at stævne kan afholdes på stævnepladsen. Foreligger en sådan erklæring ikke, må stævne ikke afholdes.

Hvis en stævneplads eller stald lukkes på grund af sygdom skal Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulent informeres herom. Se også punkt 65.4.5 Heste/ponyer fra stalde, der er anbefalet lukket af en dyrlæge, har ikke lov til at deltage i stævner uanset om hesten udviser sygdomstegn. Overtræder en rytter ovennævnte regler, tildeles rytteren rødt kort samt en bøde (niveau 1). Klubbers overtrædelse af ovenævnte regler indberettes til disciplinærudvalget.

-------------------

Opdatering 24/2-2017 - Vi håber at vi er ved at nå til vejs ende med sygdomsramte heste/ponyer og har derfor i alt håb om at vi fritages for karantænen, besluttet ikke pt at aflyse stævnet 18/19 marts - vi vil så gerne have gæster, men selvfølgelig ikke hvis det er forbundet med smittefare.

----------------------

Opdatering 17/2-2017 - Vi har fået svar på de blodprøver og kontrol prøver der er blevet taget. Vi er absolut ikke ramt af noget "farligt" - hverken de to slags Herpes virus 1 og 4 der er analyseret for eller hesteinfluenz H7N7 + H3N8.

Men på trods af det ikke er noget "farligt", så har hestene været syge, der har givet sig udslag ved høj feber, utilpashed, hævede ben og nogle har som følge af virussen fået infektioner der har krævet pencillin.

Der er også her ultimo i uge 7 kommet nye tilfælde, så vi kan tidligst være ude af karantænen primo uge 11. Dermed er vi selvfølgelig yderst bekymret for om vi kan afvikle vores C-stævne 17/18. marts - dette tager vi stilling til onsdag den 22/3-2017.

--------------

Opdatering 23/1-2017 - Der er nu kommet resultat på de første prøver - og resultatet viser at vi er ikke ramt af KVÆRKE eller anden streptokob bakterie.

Vi afventer svar på blodprøver, der dog kræver at der går to uger mellem prøverne for at kunne sammenligne - vil derfor først være klar i uge 6.

------------------------------

Kære alle medlemmer og venner af klubben.

Torsdag måtte vi i samråd med dyrlægen, desværre igen beslutte at lukke vores stalde og meddele vores ikke opstaldede medlemmer, at det er forbundet med risiko for smittefare at gæste ridehuset.

Der er taget både blodprøver og sekretprøver af to sygdomsramte heste, med henblik på hurtigst muligt at få klarhed over hvad vores heste er ramt af. Sygdomsforløbet har været sløjhed, feber og "snottet" næse - ikke noget med bylder osv.

Nærmere information følger