Regler for køb og salg

Køb: 


      01. Betaling foregår kontant.


02. Tingene i Genbrugscentralen er brugte og købes som beset. Køber kan derfor ikke efterfølgende gøre gældende, at tingen lider af en mangel. Tingen kan ej heller byttes.  


Salg: 


 01.  Alle ting til hest og rytter modtages i kommission.


 02.  Tingene opbevares på ejers regning og risiko.


 03.  Ejer fastsætter pris på indleverede ting. Genbrugscentralen i FRK lægger 10 % til den fastsatte pris (min. kr. 5,00) i fortjeneste.


 04.  De indleverede ting kan til enhver tid af ejer hentes igen. Ved udlevering betaler ejer de 10 % (min. kr. 5,00).


 05.  Afregning foregår kontant til sælger, når tingen er solgt. Genbrugscentralen sender sms til sælger om salgsbeløb til afhentning. Henter sælger ikke umiddelbart sine penge, sender Genbrugscentralen en mail til sælger. Genbrugscentralen sender i alt 3 mails med en måneds mellemrum og er beløbet ikke afhentet senest 14 dage efter afsendelse af den sidste mail, tilfalder salgsbeløbet Genbrugscentralen i FRK. 


Åbningstider: 


                 Tirsdag kl. 18,00 – 19,00 


Under stævner bekendtgøres åbningstider over højtaler. 


Salgslister kan ses på Frederikshavn Rideklubs hjemmeside:


   Frederikshavnrideklub.dk – link til Genbrugscentralen.


Salgslister er også ophængt på opslagstavlen ved cafeteriet på FRK.


 


Man er velkommen til at kontakte Beth Karlsen tlf.: 4045 8156 for nærmere information.