Reglement - DM hold

Side 52 Dressurreglement 

291.7.DRF-mesterskab i klubholddressur for ponyer

Kvalificerede

Et hold består af 3 ryttere på 3 ponyer eller 4 ryttere på 4 ponyer.

Rytterne på holdet skal starte for samme klub.

Ingen rytter må starte på mere end ét hold.

Består holdet af tre ekvipager rides der LA4B, PRT og PRM.

Består det af fire ekvipager rides der LA4B, PRI, PRT og PRM.

Kvalificeret er ekvipager, der har opnået mindst 64% det program, de skal

ride til mesterskabet.

Kvalifikation til LA4B skal være opnået på C-plan i B-program. Ekvipagen må

ikke have startet på B-plan inden stævnets rettidige anmeldelsesfrist.

Kvalifikation til PRI kan være opnået på enten C- eller B-plan. Ekvipagen må

ikke have startet CDI-stævne eller Nordic Baltic Championship.

Kvalifikation til PRT og PRM skal være opnået på B-plan.

Mindst en pony skal være kat. 2 eller 3 og højst 2 ekvipager pr. hold må

have startet til CDI-stævne eller Nordic Baltic Championship.

Holdet tilmeldes af den klub, der rides for, og sammensætningen skal

meddeles den arrangerende klub senest ved rettidig anmeldelsesfrist.

Herefter kan der kun foretages ændringer af holdet ved forfald. Hver enkelt

rytter tilmelder sig på DRF-Go! det program, vedkommende skal ride. Der

betales ét samlet indskud der dækker alle afdelinger af mesterskabet.

Ryttere, der ikke går videre til finalen, har ret til uden yderligere indskud at

ride en erstatningsklasse.

Afvikling

Mesterskabet består af en kvalifikationsrunde og en finale og afvikles over 2

dage, dog kan kvalifikationen ved mere end 20 tilmeldte hold afvikles over 2

dage. Ved mere end 10 tilmeldte hold dømmes kvalifikationsrunden af 2

dommerhold på 2 baner.

1. dommerhold dømmer LA4B og PRI

2. dommerhold dømmer PRT og PRM

Resultatet af kvalifikationsrunden findes ved at lægge de tre højeste

resultater for hvert hold sammen.

Finalen

Finalen afvikles for de placerede hold fra kvalifikationsrunden, dog mindst

seks hold.

Startrækkefølgen er i omvendt rækkefølge af placeringen fra

kvalifikationsrunden, og der rides samme programmer som i

kvalifikationsrunden. Ved 1 ekvipages forfald/sygdom, mellem kvalifikation

og finale, er det tilladt at rokere internt på holdet, sådan at det er muligt at

deltage i de 3 obligatoriske programmer. Forudsat at

kvalifikation/udelukkelser overholdes.

Mesterskabet

Resultatet findes ved at lægge de tre højeste resultater fra

kvalifikationsrunden sammen med de tre højeste resultater fra finalen for

hvert enkelt hold. Vinderen er det hold, der rider med samlet højeste

procent over begge dage.

Ligger to hold ligeplaceret efter begge runder, vinder det hold med højeste

individuelle procent.

Alle resultater fra både kvalifikationsrunden og finalen beregnes med tre

decimaler.

Uddeling af præmier og rosetter

Der er præmieoverrækkelse med placeringer i forhold til det samlede antal

hold i kvalifikationsrunden.

Dansk Ride Forbund giver rosetter til de placerede hold i det samlede

mesterskab, samt æresdækken, æresbånd og plaketter til det vindende

hold.

Finaledeltagerne skal doteres med minimum 1/3 af indskuddet.

Særlige regler

Holdmesterskabet afvikles ikke i henhold til de almindelige regler om

holdplacering. I dressurmesterskaber afvikles den indledende klasse udelt.

Frafald indtil 48 timer før klassens programsatte starttidspunkt:

Sker der frafald af en ekvipage, så reglementets krav til

holdsammensætning ikke længere er opfyldt, skal der suppleres med en ny

ekvipage, der opfylder de samme kriterier, som den frafaldne ekvipage,

således at holdet stadig opfylder reglementets krav til holdsammensætning.

Frafald senere end 48 timer før klassens programsatte starttidspunkt:

Sker der frafald af en ekvipage, så reglementets krav til

holdsammensætning ikke længere er opfyldt, kan der suppleres med ny

ekvipage, der opfylder sammen kriterier, som den frafaldne ekvipage.

Officialkrav:

 

Alle dommere udnævnes af Dressurudvalget.er opfylder sammen kriterier, som den frafaldne ekvipage.