Parkering

Parkering          
Torsdag  15 - 19 Jørgen Jesper Erik Karl Ole Jon
Torsdag 19-23 Jørgen Jesper Jacob Carsten Kjær Jon
           
Fredag 6.30 - 11 Kurt Nielsen Jørgen Jesper    
Fredag 11-15 Karl Ole Jørgen Jesper    
Fredag 15- slut Jørgen Jesper Carsten Kjær    
           
Lørdag 6.00 -10 Jørgen Jesper      
Lørdag 10-14 Jørgen Jesper      
Lørdag 14 - 18 Jørgen Jesper      
           
Søndag 6.00 -10 Jørgen Jesper      
Søndag 10 -13 Jørgen Jesper Jacob Kurt Nielsen  
Søndag 13 - slut Jørgen Jesper Jacob Michael  Boye  
           
Baner          
           
Fredag  Sune Kim fra 11.30 Erik    
Lørdag Sune Kim Erik    
Søndag Sune Erik Lars T