Sekretariat

Torsdag alle            
             
Fredag 8-16 Ann Charlotte Jette Reinholt Karin 8-10 og 13.30-16 Janne 10-13.30    
Fredag 16-slut Merethe Karen Olesen        
             
Lørdag 6.30 - 13 Merethe Jette Reinholt Camilla Kjelberg      
Lørdag 13-18 Lone Ann-Charlotte Karen O      
Lørdag 18-slut Lone Ann-Charlotte Karen O      
             
Søndag 6.30 - 10.30 Merethe Karen O        
Søndag 10.30 - slut Lone Ann-Charlotte (Merethe)      
             
             
Tællere            
Fredag 10-13 Sanne  Karin 10-13.30 Gabriela 10-12 Michelle Grubert    
Fredag 13-16 Sanne    Gabriela 13.30-16 Michelle Grubert    
Fredag 16-slut Majken Karin 16-17 Katja fra 17.00 Nicoline    
             
Lørdag 7.30 - 13 Susan Britta Karin Trine Reinholt (Katja)  
Lørdag 13-slut Sofie Thode Camilla Kjelberg Mariane Nielsen Majken    
             
Søndag 7.30-11 Katja Camilla Kjelberg Michelle Grubert Karin til 12 Helle Grønlund Gitte Christesen
Søndag 11-slut Susan Camilla Kjelberg Gitte Christesen Katja Britta fra 12  Sanne