Ekstraydelser

Herudover kan vi tilbyde vores EKSTRA YDELSER, som er:

·         Hest/pony ud på løbefold til morgen

·         Hest/pony ind fra løbefold til middag

·         Hest/pony ud på løbefold til middag

·         Klokker på

·         Skiftning af 1 stk. dækken eks. fra stalddækken til vinterdækken

 

Disse ydelser koster pr. stk. kr. 150,- pr. måned og tilmeldes via medlemsportalen.