Hjælpere til stævner

FRK har brug for hjælpere, når der afholdes stævner. Mange af de ting, man kan hjælpe med, kræver intet kendskab til heste eller til stævner, så alle har mulighed for at give en hjælpende hånd – Du vil hurtigt finde ud af, at det faktisk er rigtigt sjovt og hyggeligt at være hjælperJ.  


Før stævnet


Klargøring af materialer, som skal bruges under stævnet, fx dressurhegn og spring. Når vi er ude skal dressurhegn flyttes og rettes ind, springbanen skal bygges, skilte sættes op, ridehallen, baner og/eller springbane pyntes evt. med blomster eller lignende. Der skal gøres rent i dommerhuse, sekretariat, speakerhytte (udendørs), stalde, ridehallerne, toiletter og når vi er ude skal der slås græs osv. 


Sekretariat


Sekretariatet åbner en time før første start og er åbent under hele stævnet. I sekretariatet ordnes alt det administrative i forbindelse med stævnet, fx betalinger, klargøring af og ændringer i startli-ster, dommerlister, eventuel salg af stævnenumre, uddeling af præmier, indtastning af resultater osv. Et velfungerende sekretariat er vigtigt for et velfungerende stævne.  


Kritikløbere (dressur)


Kritikløberne hjælper sekretariatet, og de sørger for hurtig opdatering af stævneresultater. Når en rytter har redet er dressurprogram, henter kritikløberen kritikken hos dommeren og bringer den op i sekretariatet, hvor resultaterne regnes ud. Kritikløberne kan også blive bedt om andre småærinder. Der kræves ingen forudsætninger, og derfor er det oftest børnene, som er kritikløbere.  


Dressursammentælling


Når kritikløberne kommer med kritikkerne fra dommerne, skal pointene tælles sammen. Det er vig-tigt at man er omhyggelig, så resultatet bliver korrekt.  


Speaker


Speakere bruges både under dressur- og springstævner. Speakeren kalder de startende ind på banen i startrækkefølgen og læser resultaterne op for klasserne. Speakeren kan også give meddelelser fra fx sekretariatet. 


Springbane


Under stævnet skal der være banepersonale på springbanen. Banepersonalet sørger for at om-bygge banen mellem klasserne efter anvisning fra banebyggeren samt at sætte de spring op, der væltes under klassen. Når man står på springbanen, skal man være opmærksom på rytteren og forholde sig i ro, så den startende rytter ikke generes. 


Skrivere


Der bruges skrivere i både spring- og dressurklasser. 


Skriver i dressur


Skriveren er dommerens sekretær, som skal sørge for at holde styr på papirerne (oversigtsblade over startende ekvipager og kritikker). Skriveren skal notere de karakterer og kommentarer, som dommeren giver for de enkelte øvelser. Der skal skrives tydeligt, og det kan gå hurtigt, man skal gerne være hurtig til at skrive. Det er lettest at skrive i de små klasser og det kræver lidt øvelse. 


Skriver i spring


Til springstævnerne sidder man sammen med dommeren og speakeren og noterer rytternes tid og eventuelle fejl. Dommeren fortæller, når der er fejl. Det er ikke nødvendigt at være en hurtig skriver for at være skriver i springning.  


Cafeteriet KÆPHESTEN


Cafeteriet åbner en time før stævnets start og er åbent under hele stævnet. Inden stævnet skal der købes ind og klargøres. Til de store stævner skal der sættes yderligere borde og stole op. Under stævnet skal maden forberedes og der skal ekspederes. Der skal naturligvis også ryddes op efter stævnet.  


Efter stævnet


Banerne skal tages ned, pynt skal fjernes, og der er generel oprydning alle steder.


Vi opfordrer alle medlemmer og deres familie til at hjælpe med et eller flere af punkterne under stævnerne - når opgaverne løftes i fællesskab, bliver det både sjovere, lettere og hyggeligere. Før et stævner bliver der hængt hjælperlister op i den store ridehal, og det er vigtigt at I skriver jer på, da der er brug for jer…