Bestyrelse og udvalg

Bestyrelse og udvalg  

FRK ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling, som finder sted i første kvartal. Bestyrelsen er sammensat af et forretningsudvalg og et antal udvalgsformænd. Der afholdes årligt to ryttermøder, hvor bestyrelsen informerer om sæsonplaner, nyheder og evt. ændringer m.m. Derudover afholdes der møder, når rytterne indgiver ønske herom. Se funktionsbeskrivelse for bestyrelse og udvalg her 

Bestyrelsen består af: 

 

Formand

Anne Pedersen

Mobil 61715324

E-mail: fam.pedersen@kabelmail.dk

 

Næstformand

 

Jannie Sommer 

Mobil 40544528

E-mail: janniesommer28@gmail.com

 

 

Sekretær

Lone Thomsen

Mobil 61409848

E-mail lone.thomsen1964@gmail.com  

 

Kasserer

Birgit Hermansen
Mobil 30245742

E-mail: mihserv@gmail.com

 

PR- og sponserog koordinator

Susanne Markfofed Skougaard

Mobil 27472437

E-mail: sannemarkfoged@hotmail.com

 

Sportsudvalg

Vicki Nielsen
Mobil 
 22140628

E-mail: Vickinielsen612@gmail.com 

 

Ungdomsudvalg

Amalie L Andersen
Mobil 20491764

E-mail: Amalielindtner@hotmail.com

 

Seniorudvalg

 

 

Etablissementsudvalg

Mads Palsmar

Mobil 60139773

E-mail: madspalsmar@gmail.com

 

Sponsor- og Fondsudvalg

 

 

Forældreudvalg

Marianne Køpke Nielsen

 

Mobil 28909828

E-mail Mariannenielsen1980@gmail.com 

 

Suppleanter:

 

Jakob Møller Petersen og Jesper Skougaard

 

Støtteklubben Kæphesten

Susanne Markfoed Skougaard

 

 

Distriktsrepræsentant