Bestyrelse og udvalg

Bestyrelse og udvalg  

FRK ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling, som finder sted i første kvartal. Bestyrelsen er sammensat af et forretningsudvalg og et antal udvalgsformænd. Der afholdes årligt to ryttermøder, hvor bestyrelsen informerer om sæsonplaner, nyheder og evt. ændringer m.m. Derudover afholdes der møder, når rytterne indgiver ønske herom. Se funktionsbeskrivelse for bestyrelse og udvalg her 

Bestyrelsen består af: 

 

Formand

Jakob Møller Pedersen

Mobil 60213829

E-mail: lene_jakob@hotmail.com

 

Næstformand

Brian Mosegaard

Mobil 25532224
E-mail: mosegaard123@hotmail.com
 

 

Sekretær

Susanne Markfoged Skougaard indtrådt pga vakance 

 

Kasserer

Birgit Hermansen
Mobil 30245742

E-mail: mihserv@gmail.com

 

 

Lone Thomsen

Mobil 61409848

E-mail: lone.thomsen1964@gmail.com

 

Sportsudvalg

Helene Arvidson

Mobil 2212 1188

 

E-mail: helene_13@sol.dk

 

 

Ungdomsudvalg

Amalie L Andersen

Mobil 

 

E-mail:

 

Seniorudvalg

 

 

Etablissementsudvalg

Jesper Skougaard

Mobil 9172 4306

 

E-mail: js@jstek.dk

 

Sponsor- og Fondsudvalg

 

 

Forældreudvalg

Marianne Køpke Nielsen

 

Mobil 28909828

E-mail Mariannenielsen1980@gmail.com 

 

Suppleanter:

 

Susanne M Skougaard og Carsten Kjær

 

Støtteklubben Kæphesten

Susanne Markfoed Skougaard

Mobil  

 

E-mail: 

 

Distriktsrepræsentant