FRK - hvordan gør vi lige nu.

  

Opdatering 19/11-20

 Mandag den 23. november 20 er vi klar igen og starter op med fuldt program for alle hold.

Vores elevheste har holdt fri og skal lige "fanges", rengøres og Mai-Britt skal ha' fortalt dem, at ferien er slut og de skal være klar og søde igen fra mandag.

Corona situationen er langt fra slut og vi skal selvfølgelig overholde de gældende restriktioner, som er identiske med reglerne som var gældende før den 6. november 2020:

Vi har inddelt FRK i zoner således: (denne er godkendt):

 • Stald Thor (Ponystald) 
 • Den lille ridehal
 • Publikumområde i lille ridehal (siddende)
 • Stald Balder

Fælles for disse områder (bort set fra publikumområdet) er reglen om op til 50 personer, da de der færdes i området og de som deltager i aktiviteterne er børn og unge op til 21 år. De voksne, som er til stede, er der af sikkerhedsmæssige årsager.

 • Indgangsparti i den store hal
 • Publikumsområde i den store hal
 • Klublokalet - Kæphesten
 • Område med solarium/vaskeplads/indgang til ridehal
 • Stald Odin

Fælles for disse områder er op til 10 personer.

Vi appalerer til, at vi ved fælles hjælp overholder forsamlingsforbuddet - vi tæller til 10 tit/ofte, er ens tilstedeværelse ikke nøvendig i netop den zone, så ophold dig i en anden zone. På den måde kan vi fortsat være fælles om sporten, pasningen af hesten og vi har alle mulighed for at komme på FRK.

Medlemmer med ridehuskort bedes sadle op i stald Balder.

Vi bærer mundbind/visir når vi færdes på FRK (børn u/12 er fritaget), undtage når man sidder på hesten eller man sidder som publikum eller man sidder i Kæphesten.

Der er ingen krav om mundbind udendørs, men opfyld kravet om 2 meters afstand.

Har du spørgsmål, skriv til frederikshavnrideklub@gmail.com

Vi opfordrer til, at de som har mulighed for at træne og passe hest uden for klubbens spidsbelastnings tidspunk (15-18) gør dette.

Vis hensyn, hold afstand, host eller nys i ærmet, bliv hjemme hvis du har tegn på sygdom er selvfølgelig fortsat gældende. Følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer om test og selvisolation

Får du konstateret Corona, kontakt underviser eller skriv til os på frederikshavnrideklub@gmail.com, så sørger vi for information i klubben. :

For børn og unge op til 21 år er forsamlingsforbuddet  på maksimalt 50 fortsat gældende og dette inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. 

Derfor vurderer vi, at al holdundervisning kan fortsætte som vanligt i den lille ridehal.

Er man med som tilskuer, skal man sidde på bænken.

------------

Den store ridehal er forbeholdt træning (undtaget tidrummet for springning tirsdag og torsdag). I følge Kulturministerets udmelding er træning undtaget regler om forsamlingsforbud.

"MÅ MAN TRÆNE I ET FITNESSCENTER? Ja, f.eks. svømmehaller og fitnesscentre må fortsat holde åbent for almindelig udøvelse af idræt på tværs af aldersgrupper. Almindelig ophold og træning i et fitnesscenter betegnes ikke som ét samlet arrangement."

Er man med som tilskuer, skal man sidde på de hvide bænke.

Opdatering 6/11-20

Lige nu er situationen i Nordjylland ekstra kritisk og vi har alle sammen et ansvar for at støtte op og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer ingen tvivl om det. Det kan og vil vi også gøre på FRK - det kan vi kun gøre ved fælles hjælp.

Vi har haft et møde med myndighederne (Politiet) og fremlagt vores plan for medlemmernes færden på FRK og frem til der eventuelt kommer andre fortolkninger/restriktioner, er følgende gældende:

 • Der er ingen offentlig adgang på FRK
 • Man skal have et "Anerkendelses værdigt formål" på FRK
 • Forsamlingsforbuddet er 10 personer i hver zone (tæl tit og ofte, ryk evt. til en anden zone) Hjælp hinanden - det er vigtigt at forsamlingsforbuddet overholdes.
 • Der er ingen aktiviteter (Enetimer og holdundervisning aflyses)
 • Vi henstiller at man i videst muligt omfang passer sin hest alene (Sikkerhedsmæssige hensyn er selvfølgelig OK)
 • Vi henstiller at de som har mulighed for at passe hesten i ydertidspunkterne gør dette.

-------------------- 

Opdatering 5/11-20

Kim Larsens sang "Hvad gør vi nu - lille du" er højaktuel.

Statsminister Mette Frederiksen har her til aften lukket Frederikshavn ned og igen er vi i FRK selvfølgelig ikke i tvivl om den fulde opbakning fra FRK, men igen skal der findes en FRKvej. Vi kan selvfølgelig ikke bare lukke vores heste ind i deres boks og sige at vi ses den 4. december, det vil aldrig være hestevelfærd, men nærmere dyremishandling.

Hvad ved vi helt sikkert skal efterleves:

 • Al undervisning er aflyst fra nu - altså heller ikke holdundervisning fredag den 6/11 og ingen booking af enetimer
 • Forsamlingsformud for aktiviteter med børn og unge op til 21 år - afskaffet - forsamlingsbud på 10 er gældende
 • Ingen mulighed for publikum

Hvad er vi i tvivl om og skal undersøges fredag?

 • Gælder forsamlingsforbuddet 10 pr. zone/stald/hal eller er det 10 ialt på FRK?
 • Skal ridehallerne være lukket? 

Alt efter hvad udfaldet bliver af kontakten med mydighederne, ved vi simpelthen ikke hvordan vi forholder os i forhold til:

 • Vores medlemmer med ridehuskort, det vil nok ikke være tilladt at krydse kommunegrænsen, men kan/må vi holde ridehusene åbent - det håber vi virkelig.
 • De som har halvpart/weekendpart, hvordan gør vi det?
 • Skal vi igen booke tid til ophold på FRK via en kalender?
 • Er vi nødsaget til at flytte rundt på heste/ponyer?
 • Må vi tilbyde undervisning via kamera? - sættes op hurtigst muligt

Men igen - kære alle sammen - vi opfordre til:

 • At de som har mulighed for at passe hest/ride i ydertidspunkterne gør dette
 • At man passer hest/pony alene eller at der max. er én hjælper med for de, hvor det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at være alene.

Vi vender tilbage i morgen fredag, hvis vi har nye oplysninger

Opdateret 30/10-20

Der kom nye regler fra mandag den 26. og torsdag den 29. oktober 2020.

Vi har undersøg, nærlæst Kulturministeriets retningslinjer, tolket, rådført os med myndighederne, set i spørgsmål/svar fra DRF, da rideklubber er lidt utraditionelle foreninger også FRK.

Al vores holdundervisning og enetimerne er aktiviteter/arrangementer, men når medlemmer med privat heste passer deres hest og træner, ja så er det træning, som ikke er programsat.

Der skelnes mellem aktiviteter/arrangementer for børn og unge op til 21 år og voksne, lokalestørrelse

Det er denne problematik, som vi skal agere i og det kan vi kun gøre ved fælles hjælp.

Vi er i bestyrelsen nået frem til, at vi pt. gør således:

Vi har inddelt FRK i zoner således: (denne er godkendt):

 • Stald Thor (Ponystald) 
 • Den lille ridehal
 • Publikumområde i lille ridehal (siddende)
 • Stald Balder

Fælles for disse områder (bort set fra publikumområdet) er reglen om op til 50 personer, da de der færdes i området og de som deltager i aktiviteterne er børn og unge op til 21 år. De voksne, som er til stede, er der af sikkerhedsmæssige årsager.

 • Indgangsparti i den store hal
 • Publikumsområde i den store hal
 • Klublokalet - Kæphesten
 • Område med solarium/vaskeplads/indgang til ridehal
 • Stald Odin

Fælles for disse områder er op til 10 personer.

Vi appalerer til, at vi ved fælles hjælp overholder forsamlingsforbuddet - vi tæller til 10 tit/ofte, er ens tilstedeværelse ikke nøvendig i netop den zone, så ophold dig i en anden zone. På den måde kan vi fortsat være fælles om sporten, pasningen af hesten og vi har alle mulighed for at komme på FRK.

Medlemmer med ridehuskort bedes sadle op i stald Balder.

Vi bærer mundbind/visir når vi færdes på FRK (børn u/12 er fritaget), undtage når man sidder på hesten eller man sidder som publikum eller man sidder i Kæphesten.

Der er ingen krav om mundbind udendørs, men opfyld kravet om 2 meters afstand.

Har du spørgsmål, skriv til frederikshavnrideklub@gmail.com

Vi opfordrer til, at de som har mulighed for at træne og passe hest uden for klubbens spidsbelastnings tidspunk (15-18) gør dette.

Vis hensyn, hold afstand, host eller nys i ærmet, bliv hjemme hvis du har tegn på sygdom er selvfølgelig fortsat gældende. Følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer om test og selvisolation

Får du konstateret Corona, kontakt underviser eller skriv til os på frederikshavnrideklub@gmail.com, så sørger vi for information i klubben. 

-----------------------------

 Kære alle FRK'er

Ingen af os er i tvivl om at Corona situationen i Danmark er alvorlig og ingen ej heller, at vi på FRK skal respektere og overholde gældende restriktioner.

Men når det er sagt, så er der faktisk meget at være i tvivl om. Vi har i bestyrelsen læst Kulturministeriets spørgsmål/svar, dette skriv opdateres løbende. I løbet af uge 44 vil Dansk Idrætsforbund og Dansk Rideforbund komme med nærmere informationer, indtil vi får disse informationer, tolker og udøver vi restriktionerne således:

For børn og unge op til 21 år er forsamlingsforbuddet  på maksimalt 50 fortsat gældende og dette inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. 

Derfor vurderer vi, at al holdundervisning kan fortsætte som vanligt i den lille ridehal.

Er man med som tilskuer, skal man sidde på bænken.

------------

Den store ridehal er forbeholdt træning (undtaget tidrummet for springning tirsdag og torsdag). I følge Kulturministerets udmelding er træning undtaget regler om forsamlingsforbud.

"MÅ MAN TRÆNE I ET FITNESSCENTER? Ja, f.eks. svømmehaller og fitnesscentre må fortsat holde åbent for almindelig udøvelse af idræt på tværs af aldersgrupper. Almindelig ophold og træning i et fitnesscenter betegnes ikke som ét samlet arrangement."

Er man med som tilskuer, skal man sidde på de hvide bænke.

-------------

Fra torsdag den 29. oktober, skal alle bære mundbind (børn u/12 år er fritaget) når vi færdes på FRK. De eneste der er undtaget, er de som udøver træning og den der underviser, samt de siddende tilskuer.

FRK er fortsat underlagt et samlet forsamlingsforbud på 50 personer, samme regler som har været gældende siden juni måned, derfor tolker vi at hestejerne kan passe heste som hidtil.

Vi opfordrer til, at de som har mulighed for at træne og passe hest uden for klubbens spidsbelastnings tidspunk (15-18) gør dette.

Vis hensyn, hold afstand, host eller nys i ærmet, bliv hjemme hvis du har tegn på sygdom er selvfølgelig fortsat gældende.

Har du spørgsmål skriv til frederikshavnrideklub@gmail.com