FRK - hvordan gør vi lige nu.

  

Opdatering 21/5-21

Fra i dag er forsamlingsforbuddet ændret, så vi fra i dag må være 50 personer indendørs og 100 personer udendørs. Medlemmer som modtager indendørs undervisning (både udøvere og eventuelle pårørende, som ikke er nødvendige for aktiviteten), skal kunne fremvise gyldigt coronapas. Et pas  defineres således:

 • et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget. Her gælder både PCR- og quicktest.
 • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget. Her er der altså tale om en overstået infektion med Covid-19.
 • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis). Det betyder, at 1. vaccinestik nu også gælder som dokumentation
 • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis, anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

 

--------------------

Opdatering 6/5-2021

Fra i dag er forsamlingsforbuddet ændret, så vi fra i dag må være 25 personer indendørs og 75 personer udendørs, hvilket gør at det ikke længere er nødvendigt med tidsplanerne for medlemmernes færden på FRK.

Det er også tilladt at benytte ridehallerne til undervisning for alle aldersgrupper, dog med krav om gyldigt Coronapas for medlemmer på 18 år og opefter. Udendørs er der ikke krav om Coronapas.

Vi gentager Vis hensyn, hold afstand, host eller nys i ærmet, bliv hjemme hvis du har tegn på sygdom er selvfølgelig fortsat gældende. Følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer om test og selvisolation

Får du konstateret Corona, kontakt underviser eller skriv til os på frederikshavnrideklub@gmail.com, så sørger vi for information i klubben.

Med lempelserne i Coronarestriktionerne kan vi også komme igang med øgede foreningsaktiviteter, meget mere om dette følger snarest.

----------------------------------------------

Opdatering 28/2/2021                      Tidsplan - hverdage          Tidsplan - weekend

Kære alle FRK’er

Hvad må vi, hvad kan vi, hvordan kan vi? Ja – Spørgsmålene er fortsat mange i forhold til en rideklub, som meget gerne vil det hele NU.

Vi må indse at vi kan ikke komme i gang med alle rideklubbens aktiviteter lige nu, men vi kan dog komme i gang.

Der er åbnet op for undervisning, men kun udendørs. Det vurderer vi sagtens kan lade sig gøre i forhold til enetimer – Jan, Vibsen og Mai-Britt er klar. 

Jan og Mai-Britt kontaktes telefonisk - Vibsen er klar på kalenderen klik og allerede fra den 4. marts (Tilmelding er bindende og kan kun aflyses af Vibsen i tilfælde af dårligt vejr)

I forhold til holdundervisningen er det ikke forsamlingsforbuddet, som giver udfordringer, men vi skal jo have vores "bedste ven" hesten med på "ideen" og være klar og rolig. Selv om dagene er blevet længere, så er der endnu ikke nok lyse timer til, at vi kan sætte fuld gang i holdundervisningen.

Elevhestene er holdt nogenlunde i gang, siden åbningsforbuddet den 16. december 2020, men selvfølgelig kun indendørs og ikke i hold. Selv om vejret lige nu byder på forårsstemning, så er vejret fortsat køligt og nogle dage også fugtigt. Erfaringsmæssigt er hestene lidt mere ”Vågen”, når kulden bider lidt i næsen og de er et flokdyr, så hvis én løber, ja så løber alle. Det skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at tilbyde holdundervisningen på FRK. Derfor forventer vi først, at kunne normalisere holdridning fra 6. april (Tirsdag efter påske).

Men vi skal helt sikkert også udnytte og glædes over, at vi kan og må være flere på FRK – vi har virkelig savnet alle aktiviteterne og alle vores medlemmer. Derfor er undervisningsteamet i elevskolen, med Mai-Britt i spidsen, klar til at lave aktiviteter for alle vores holdryttere, så som striglekonkurrencer, skovture med trækkere, opsadlingskurser, sjov med hestene under kontrolleret omgang og meget mere. Mai-Britt arbejder på sagen og I vil alle blive kontaktet med tilbud.

Ridehallerne må fortsat kun benyttes til motionering af hestene og ikke til fysisk undervisning. Der er fortsat et forsamlingsforbud i hver ridehal på 5. Dette gælder også de udendørs baner, når opholdet ikke er som led i en aktivitet.

I staldene må man være 1 person pr. 7,5m, selvfølgelig med minimum 2 meters afstand (Nu må vi altså godt tælle til mere end 5, men husk afstand). Forsamlings forbuddet i ridehallerne gør, at vi fortsætter indtil videre med de kalendere, som vi har kørt med siden december, for medlemmer med opstaldet hest.

Springning ved Søren er også under planlægning - dog tidligst fra 10 - rytterne og Søren laver en plan. Springning ved Jannie, afventer som øvrig holdridning lige vejr og vind.

Socialearrangementer og fællesspisning i Kæphesten er fortsat underlagt forsamlingsforbuddet på 5, så desværre heller ikke muligt.

Opdatering 13/1-21

Ikke yderligere at tilføje ud over at de gældende restriktioner er pr. 13. januar forlænget frem til den 7. februar 2021.

Opdatering 6/1-21                                    

Endnu et pressemøde og endnu engang nye restriktioner, denne gang de ”skrappeste” vi har set. Men ingen tvivl, der bakkes op om de udmeldte restriktioner. Desværre er al undervisning fortsat aflyst, vi håber at de hårde restriktioner viser sin nytte, så vi snart kan åbne mere op.

Et forsamlingsforbud på fem og et afstandskrav på to meter (og fortsat brug af mundbind/visir), hvordan kan det overhoved lade sig gøre på FRK? Det kan det også kun, hvis vi ikke bare viser samfundssind, men også FRKsind, der bliver virkelig behov for at stå sammen og hjælpes ad. 

Vi har i al hast lavet to tidsplaner, med tidspunkter ud fra hvornår I normalt færdes på FRK. Kalenderen er lavet ud fra max fem i hver ridehal ad gangen i én time. Derudover har hver rytter en time før og en time efter timen i ridehallen. Vigtigst er at tiden i ridehallen respekteres og overholdes, at antallet af hjælpere begrænses og der er ingen offentlig adgang på FRK.

På tidsoversigten har hvert staldafsnit en farve/zone, i hvert afsnit må der være fem personer. I hver ridehal må der være fem personer. 

Den store stald inddeles i to zoner (Den adskilles med et ”gardin”) + arealet omkring indgangen til den store ridehal og vandspiltov er fortsat én zone. Har man boks i den nederste del af zonen, benytter man bagindgangen til stalden og der trække uden om, når man skal i ridehallen, ad ”Sansestien” som i al hast har fået etableret lys.

Det er vigtigt at vi viser ansvar og at vi hjælper hinanden, står man med tid i den lille hal, men har behov for at ridningen skal foregå i den stor, så ta’ en snak og byt inden byrdes.  Det samme gælder de andre tidspunkterne, der kan selvfølgelig byttes inden byrdes. Der er også enkelte tidspunkter fx den nederste del af stor stald 18-18.30, hvor der kan være en udfordring. I sådanne tidsrum appellerer vi til at det løses ved fælles hjælp.

Der skal lyde en tak til de FRK’er, som har tilbudt at bruge tiderne før kl. 13, giver det udfordringer i forhold til foldtid, så skal det selvfølgelig løses, snak med Michelle om det. 

Er den tildelte tid helt umulig, så kontakt Mai-Britt (26117630) eller skriv til mailen frederikshavnrideklub@gmail.com

Vi gentager Vis hensyn, hold afstand, host eller nys i ærmet, bliv hjemme hvis du har tegn på sygdom er selvfølgelig fortsat gældende. Følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer om test og selvisolation

Får du konstateret Corona, kontakt underviser eller skriv til os på frederikshavnrideklub@gmail.com, så sørger vi for information i klubben.

Opdatering 15/12-20

Det siges at frem og tilbage er lige langt, men nej det er dobbelt op og at lukke ned igen igen, er dobbelt dobbelt hårdt. Det føles langt fra godt igen at meddelel, at al undervisning aflyses frem til og med den 3. januar 2021. Men når det er skrevet, så er det selvfølgelig vigtigt, at vi som idrætsklub/rideklub bidrager til nedbringelse af Coronasmittens muligheder, kun på den måde kan vi komme normale tider nærmere.

Vores ridehaller er ikke lukket. Der er kommet en generel udmelding fra politiet, som betyder, at det er lovligt for alle at motinere heste i ridehallen, hvis blot forsamlingsforbuddet på 10 personer overholdes, der holdes afstand (det er så ikke så svært) og der vises hensyn.

"Det er ikke lovligt at afholde undervisning og holdtræning i en ridehal, idet en ridehal ikke må have åbent for aktiviteter, der har karakter af sports- og fritidsaktiviteter."

FRK er fortsat inddelt i zoner (se opslag af 19/11-20), hvor det er tilladt at være 10 i hver zone. Antallet på 10 gælder nu også børn og unge op til 21 år. 

Lov os at I flittigt tæller antallet i zonerne, begræns antallet af hjælpere, de som har mulighed for at benytte ydertidspunkter gør dette, sprit eller vask hænder, nys og host i ærmet, bær mundbind/visir (er du til hest, er du fritaget), hold afstand og er du syg/sløj/har symptomer så bliv hjemme, alt sammen noget vi ved og som efterhånden er en rutine.

Sammen er vi så go'e og sammen bekæmper vi Coronasmitten.

Opdatering 19/11-20

 Mandag den 23. november 20 er vi klar igen og starter op med fuldt program for alle hold.

Vores elevheste har holdt fri og skal lige "fanges", rengøres og Mai-Britt skal ha' fortalt dem, at ferien er slut og de skal være klar og søde igen fra mandag.

Corona situationen er langt fra slut og vi skal selvfølgelig overholde de gældende restriktioner, som er identiske med reglerne som var gældende før den 6. november 2020:

Vi har inddelt FRK i zoner således: (denne er godkendt):

 • Stald Thor (Ponystald) 
 • Den lille ridehal
 • Publikumområde i lille ridehal (siddende)
 • Stald Balder

Fælles for disse områder (bort set fra publikumområdet) er reglen om op til 50 personer, da de der færdes i området og de som deltager i aktiviteterne er børn og unge op til 21 år. De voksne, som er til stede, er der af sikkerhedsmæssige årsager.

 • Indgangsparti i den store hal
 • Publikumsområde i den store hal
 • Klublokalet - Kæphesten
 • Område med solarium/vaskeplads/indgang til ridehal
 • Stald Odin

Fælles for disse områder er op til 10 personer.

Vi appalerer til, at vi ved fælles hjælp overholder forsamlingsforbuddet - vi tæller til 10 tit/ofte, er ens tilstedeværelse ikke nøvendig i netop den zone, så ophold dig i en anden zone. På den måde kan vi fortsat være fælles om sporten, pasningen af hesten og vi har alle mulighed for at komme på FRK.

Medlemmer med ridehuskort bedes sadle op i stald Balder.

Vi bærer mundbind/visir når vi færdes på FRK (børn u/12 er fritaget), undtage når man sidder på hesten eller man sidder som publikum eller man sidder i Kæphesten.

Der er ingen krav om mundbind udendørs, men opfyld kravet om 2 meters afstand.

Har du spørgsmål, skriv til frederikshavnrideklub@gmail.com

Vi opfordrer til, at de som har mulighed for at træne og passe hest uden for klubbens spidsbelastnings tidspunk (15-18) gør dette.

Vis hensyn, hold afstand, host eller nys i ærmet, bliv hjemme hvis du har tegn på sygdom er selvfølgelig fortsat gældende. Følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer om test og selvisolation

Får du konstateret Corona, kontakt underviser eller skriv til os på frederikshavnrideklub@gmail.com, så sørger vi for information i klubben. :

For børn og unge op til 21 år er forsamlingsforbuddet  på maksimalt 50 fortsat gældende og dette inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. 

Derfor vurderer vi, at al holdundervisning kan fortsætte som vanligt i den lille ridehal.

Er man med som tilskuer, skal man sidde på bænken.

------------

Den store ridehal er forbeholdt træning (undtaget tidrummet for springning tirsdag og torsdag). I følge Kulturministerets udmelding er træning undtaget regler om forsamlingsforbud.

"MÅ MAN TRÆNE I ET FITNESSCENTER? Ja, f.eks. svømmehaller og fitnesscentre må fortsat holde åbent for almindelig udøvelse af idræt på tværs af aldersgrupper. Almindelig ophold og træning i et fitnesscenter betegnes ikke som ét samlet arrangement."

Er man med som tilskuer, skal man sidde på de hvide bænke.

Opdatering 6/11-20

Lige nu er situationen i Nordjylland ekstra kritisk og vi har alle sammen et ansvar for at støtte op og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer ingen tvivl om det. Det kan og vil vi også gøre på FRK - det kan vi kun gøre ved fælles hjælp.

Vi har haft et møde med myndighederne (Politiet) og fremlagt vores plan for medlemmernes færden på FRK og frem til der eventuelt kommer andre fortolkninger/restriktioner, er følgende gældende:

 • Der er ingen offentlig adgang på FRK
 • Man skal have et "Anerkendelses værdigt formål" på FRK
 • Forsamlingsforbuddet er 10 personer i hver zone (tæl tit og ofte, ryk evt. til en anden zone) Hjælp hinanden - det er vigtigt at forsamlingsforbuddet overholdes.
 • Der er ingen aktiviteter (Enetimer og holdundervisning aflyses)
 • Vi henstiller at man i videst muligt omfang passer sin hest alene (Sikkerhedsmæssige hensyn er selvfølgelig OK)
 • Vi henstiller at de som har mulighed for at passe hesten i ydertidspunkterne gør dette.

-------------------- 

Opdatering 5/11-20

Kim Larsens sang "Hvad gør vi nu - lille du" er højaktuel.

Statsminister Mette Frederiksen har her til aften lukket Frederikshavn ned og igen er vi i FRK selvfølgelig ikke i tvivl om den fulde opbakning fra FRK, men igen skal der findes en FRKvej. Vi kan selvfølgelig ikke bare lukke vores heste ind i deres boks og sige at vi ses den 4. december, det vil aldrig være hestevelfærd, men nærmere dyremishandling.

Hvad ved vi helt sikkert skal efterleves:

 • Al undervisning er aflyst fra nu - altså heller ikke holdundervisning fredag den 6/11 og ingen booking af enetimer
 • Forsamlingsformud for aktiviteter med børn og unge op til 21 år - afskaffet - forsamlingsbud på 10 er gældende
 • Ingen mulighed for publikum

Hvad er vi i tvivl om og skal undersøges fredag?

 • Gælder forsamlingsforbuddet 10 pr. zone/stald/hal eller er det 10 ialt på FRK?
 • Skal ridehallerne være lukket? 

Alt efter hvad udfaldet bliver af kontakten med mydighederne, ved vi simpelthen ikke hvordan vi forholder os i forhold til:

 • Vores medlemmer med ridehuskort, det vil nok ikke være tilladt at krydse kommunegrænsen, men kan/må vi holde ridehusene åbent - det håber vi virkelig.
 • De som har halvpart/weekendpart, hvordan gør vi det?
 • Skal vi igen booke tid til ophold på FRK via en kalender?
 • Er vi nødsaget til at flytte rundt på heste/ponyer?
 • Må vi tilbyde undervisning via kamera? - sættes op hurtigst muligt

Men igen - kære alle sammen - vi opfordre til:

 • At de som har mulighed for at passe hest/ride i ydertidspunkterne gør dette
 • At man passer hest/pony alene eller at der max. er én hjælper med for de, hvor det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at være alene.

Vi vender tilbage i morgen fredag, hvis vi har nye oplysninger

Opdateret 30/10-20

Der kom nye regler fra mandag den 26. og torsdag den 29. oktober 2020.

Vi har undersøg, nærlæst Kulturministeriets retningslinjer, tolket, rådført os med myndighederne, set i spørgsmål/svar fra DRF, da rideklubber er lidt utraditionelle foreninger også FRK.

Al vores holdundervisning og enetimerne er aktiviteter/arrangementer, men når medlemmer med privat heste passer deres hest og træner, ja så er det træning, som ikke er programsat.

Der skelnes mellem aktiviteter/arrangementer for børn og unge op til 21 år og voksne, lokalestørrelse

Det er denne problematik, som vi skal agere i og det kan vi kun gøre ved fælles hjælp.

Vi er i bestyrelsen nået frem til, at vi pt. gør således:

Vi har inddelt FRK i zoner således: (denne er godkendt):

 • Stald Thor (Ponystald) 
 • Den lille ridehal
 • Publikumområde i lille ridehal (siddende)
 • Stald Balder

Fælles for disse områder (bort set fra publikumområdet) er reglen om op til 50 personer, da de der færdes i området og de som deltager i aktiviteterne er børn og unge op til 21 år. De voksne, som er til stede, er der af sikkerhedsmæssige årsager.

 • Indgangsparti i den store hal
 • Publikumsområde i den store hal
 • Klublokalet - Kæphesten
 • Område med solarium/vaskeplads/indgang til ridehal
 • Stald Odin

Fælles for disse områder er op til 10 personer.

Vi appalerer til, at vi ved fælles hjælp overholder forsamlingsforbuddet - vi tæller til 10 tit/ofte, er ens tilstedeværelse ikke nøvendig i netop den zone, så ophold dig i en anden zone. På den måde kan vi fortsat være fælles om sporten, pasningen af hesten og vi har alle mulighed for at komme på FRK.

Medlemmer med ridehuskort bedes sadle op i stald Balder.

Vi bærer mundbind/visir når vi færdes på FRK (børn u/12 er fritaget), undtage når man sidder på hesten eller man sidder som publikum eller man sidder i Kæphesten.

Der er ingen krav om mundbind udendørs, men opfyld kravet om 2 meters afstand.

Har du spørgsmål, skriv til frederikshavnrideklub@gmail.com

Vi opfordrer til, at de som har mulighed for at træne og passe hest uden for klubbens spidsbelastnings tidspunk (15-18) gør dette.

Vis hensyn, hold afstand, host eller nys i ærmet, bliv hjemme hvis du har tegn på sygdom er selvfølgelig fortsat gældende. Følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer om test og selvisolation

Får du konstateret Corona, kontakt underviser eller skriv til os på frederikshavnrideklub@gmail.com, så sørger vi for information i klubben. 

-----------------------------

 Kære alle FRK'er

Ingen af os er i tvivl om at Corona situationen i Danmark er alvorlig og ingen ej heller, at vi på FRK skal respektere og overholde gældende restriktioner.

Men når det er sagt, så er der faktisk meget at være i tvivl om. Vi har i bestyrelsen læst Kulturministeriets spørgsmål/svar, dette skriv opdateres løbende. I løbet af uge 44 vil Dansk Idrætsforbund og Dansk Rideforbund komme med nærmere informationer, indtil vi får disse informationer, tolker og udøver vi restriktionerne således:

For børn og unge op til 21 år er forsamlingsforbuddet  på maksimalt 50 fortsat gældende og dette inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. 

Derfor vurderer vi, at al holdundervisning kan fortsætte som vanligt i den lille ridehal.

Er man med som tilskuer, skal man sidde på bænken.

------------

Den store ridehal er forbeholdt træning (undtaget tidrummet for springning tirsdag og torsdag). I følge Kulturministerets udmelding er træning undtaget regler om forsamlingsforbud.

"MÅ MAN TRÆNE I ET FITNESSCENTER? Ja, f.eks. svømmehaller og fitnesscentre må fortsat holde åbent for almindelig udøvelse af idræt på tværs af aldersgrupper. Almindelig ophold og træning i et fitnesscenter betegnes ikke som ét samlet arrangement."

Er man med som tilskuer, skal man sidde på de hvide bænke.

-------------

Fra torsdag den 29. oktober, skal alle bære mundbind (børn u/12 år er fritaget) når vi færdes på FRK. De eneste der er undtaget, er de som udøver træning og den der underviser, samt de siddende tilskuer.

FRK er fortsat underlagt et samlet forsamlingsforbud på 50 personer, samme regler som har været gældende siden juni måned, derfor tolker vi at hestejerne kan passe heste som hidtil.

Vi opfordrer til, at de som har mulighed for at træne og passe hest uden for klubbens spidsbelastnings tidspunk (15-18) gør dette.

Vis hensyn, hold afstand, host eller nys i ærmet, bliv hjemme hvis du har tegn på sygdom er selvfølgelig fortsat gældende.

Har du spørgsmål skriv til frederikshavnrideklub@gmail.com