FRKs ToDoListe

To do liste FRK
Hvad skal laves Den opgave tager jeg  
Ny hovedtavle kæphesten
   
Vand ude køkken, optimeres
   
Kaffemaskine dut hytte - den mangler det ene ben
   
Vand ude ved kæphest - så der kan hentes vand ved stævner 
   
Midterste sprinkler hal utæt samling (den store ridehal- vandingsanlæg)
   
Låg til fodervogn.
   
Ryddes op ved skovfolde “losseplads” i hjørnet mod øst
   
Samle sten vejkanter
   
Varmepumpe sadel rum tilsluttes
   
Nr og navne på bokse
   
Strøm vægt - vægten mangler strøm
   
Hegn led, -strøm i led, samt nye håndtag (gennemgåes)
   
Saddelrum - indretning og oprydning
   
Dræn skoleheste fold
   
Ny græsmark gødes
   
Kabel over fliser ved kontor (vores fibernet)
   
Trappe til springbane, fjernes eller laves
   
Noget til at hænge dækkender i den første ledige boks.
   
Nye vandrør stor stald
  Tilskud Anlægspulje kræver indkøb
Boks vægge
  Tilskud Anlægspulje kræver indkøb
Flamingo bag spejle, så de ikke dugger, storhal.
   
Dupper stole cafeteria (conradsen)
   
Vej til folde oppe bag, sikkerhed
   
Robotplæne klipper
  Der søges om tilskud - er et ønske
Galvaniseret hø hæk folde
   
Hø spild bokse?
   
Vandspiltov laves, plads til 3 heste?
   
Boks låger checkes,rep, smøres
   
Foder skilte og navne skilte opdateres
   
Aflåst område laves til træpillerp/spåner/foder
   
Male træplader, rummet mellem ridehaller, hvor der er sadelskabe
   
Male hegn hvor det trænger
   
Nye Målebæger til foder.
   
Den nye terrasse ved ude kæphest repareres
   
Område bed siden af pumpehus laves færdigt.
   
Banehave, checkes, hjul, pumpe (evt. CAMA).
   
Bane tromle, nye lejer.
   
Rampe til hø/wrap vogne, evt lille køreplade.
   
Fliser på sanse sti fejes rene for stenmel
Anne  
Opsamling /rive sansestien Anne  
Ventil brandslange, samt utæt brandslange oprul, stor hal
   
Nye hjul hø/wrap vogne. Evt flere vogne
   
Ukrudt på baner.
   
Dommer tårne gåes igennem.
   
Fodervogn den elektriske laves
   
Strømtavler ryddes op og mærkes skift til automat sikring
   
Automatisk vanding indendørs baner.
   
Bio diversetet - skilte
   
Campingvogn fjernes
   
Tag på ude kæphest (der er lidt huller)
   
Ure nye batterier
   
Træer fælles og beskæres på sansesti    
Blomster og "møbler" på sansestien    
Fryser flyttes op i Kæphesten    
x    
x    
x    
x    
x